Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2008

ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ & ΓΗΣ - FOR SALE PROPERTY & LAND
Α) ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΡΟΔΑΣ ΘΙΝΑΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 50 Μ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ.
10 ΚΤΗΡΙΟ: ΙΣΟΓΕΙΟ 110τμ 4 ΓΚΑΡΣΟΝΕΡΕΣ.
10ς ΟΡΟΦΟΣ 110τμ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
2ο ΚΤΗΡΙΟ: 60τμ ΜΑΓΑΖΙ
3ο: ΠΙΣΙΝΑ 100κμ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (0030) 6936669413
ΤΙΜΗ: 380.000 €


A) FOR SALE
TOURIST COMPLEX IN THE CENTER OF RODA THINALIOU, NORTHERN CORFU, 50 m FROM THE SEA.
1st BUILDING: GROUND FLOOR 110sm 4 STUDIOS.
1st FLOOR 110sm RESIDENCE
2nd BUILDING: 60tm SHOP
3rd: POOL 100qm
INFORMATION: (0030) 6936669413
Price: 380.000 €
Β) ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΧΩΡΑΦΙ 2400 τμ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΙΝΑΛΙΟΥ, ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ, ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ, 20μ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ.
ΠΛΗΡΩΦΟΡΙΕΣ: (0030) 6936669413
320.000 €

B) FOR SALE
LAND 2400 sqm IN THE AREA OF RODA THINALIOU, NORTHERN CORFU, WITH SEA VIEW, 20m FROM THE BEACH.
INFORMATION: (0030) 6936669413
PRICE: 320.000 €


Γ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 5500 τμ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΟΓΕΡΙΧΑ ΑΣΤΡΑΚΕΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΣΠΕΡΙΩΝ, ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ. ΠΕΡΙΠΟΥ 800μ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 1000μ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΑΣ.
ΠΛΗΡΩΦΟΡΙΕΣ:(0030) 6936669413
ΤΙΜΗ: 275.000€
C) FOR SALE
LAND 5500 sqm IN THE AREA OF KALOGERIHA-ASTRAKERIS IN NORTHERN CORFU. ABOUT 800m FROM AGNOS BEACH AND ABOUT 1000m FROM RODA’S BEACH.
INFORMATION: (0030) 6936669413
PRICE: 275.000 €

Δεν υπάρχουν σχόλια:

---